กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๔/๑๑/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมวัดศรีทวีป ร่วมกับมูลนิธิพระครูสุวัฒน์ธรรมคุณ จัดทอดผ้าป่าการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ประพฤติดี


วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

     ชุมชนคุณธรรมวัดศรีทวีป  ร่วมกับมูลนิธิพระครูสุวัฒน์ธรรมคุณ  จัดทอดผ้าป่าการศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ประพฤติดี ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จำนวน ๒๔  ทุน  โดยระดับประถมศึกษาได้รับทุนละ  ๓,๐๐๐  บาท  ระดับมัธยมศึกษาได้รับทุนละ  ๕,๐๐๐  บาท  และทุนการศึกษาในระดับ ปวส.-ปริญญาตรี(สาขาพยาบาลและครู)  จำนวน ๓  ทุน  ทุนละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ให้ต่อเนื่องจนจบการศึกษา)  ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒๕  โดยได้รับเมตตาจาก พระสมุห์วัชรินทร์  อินทปัญโญ  เจ้าอาวาสวัดศรีทวีป  เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้  ทั้งนี้  นายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี  มอบหมายให้ นางญาณิสา   กามูณี  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ปฏิบัติงานวัฒนธรรมประจำอำเภอเกาะสมุย  เข้าร่วมกิจกรรม  ณ  วัดศรีทวีป  ต.อ่างทอง  อ.เกาะสมุย  จ.สุราษฎร์ธานี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share