กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๕/๑๑/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่อำเภอไพศาลี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)


วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ณ ศาลาประชาคมอำเภอไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

นายประสิทธิ์ พุ่มไม้ชัยพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางชุลีภรณ์ สารากิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมคณะ  ลงพื้นที่อำเภอไพศาลี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่  ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share