กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๒/๑๑/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม สร้างความรู้ความเข้าใจในกาเก็บรวมรวมข้อมูลที่ชุมชนคุณธรรมดำเนินการ


วันพฤหัสบดีที่  ๒๑  พ.ย.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.

นางกฤตษญา  ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายกิตตพงษ์  แก้วยอดทอง  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางอำภาพันธ์  พรหมรา  นางสาคร นวลปาน  นายโสภาค ภู่ดอก  นางสุภรี เขียวบรรจง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช  ลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม สร้างความรู้ความเข้าใจในกาเก็บรวมรวมข้อมูลที่ชุมชนคุณธรรมดำเนินการ เพื่อจัดทำวีดิทัศน์นำเสนอผลการดำเนินงานของชุมชนคุณธรรมที่เป็นรูปธรรมและเห็นผลเชิงประจักษ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจติดตามและประเมินผลชุมชนคุณธรรมให้เป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นต่อไป ณ ชุมชนคุณธรรมวัดอัมพวันหมู่ที่ ๑ ต.นาบอน อ.นาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share