กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๖/๑๑/๒๕๖๒

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน จังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ)


วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น.

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน จังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๗) โดยมีพระมหาสมบัติ ภทฺทปญฺโญ  รองเจ้าคณะอำเภอเมืองตาก เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ ชุมชนคุณธรรมวัดอัมพวัน ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

รายงานโดย นางสาวอ้อมอรุณ คำแสน  นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share