กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๖/๑๑/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมบ้านวังรี (ต้นแบบ) สร้างสรรค์กิจกรรมความดีที่อยากทำ มาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการทำภาชนะสำหรับใส่อาหารจากเปลือกหมาก


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก

ชุมชนคุณธรรมบ้านวังรี (ต้นแบบ) สร้างสรรค์กิจกรรมความดีที่อยากทำ  โดยการรวมกลุ่มภายใต้การนำ ของผู้ใหญ่ถวัลย์  จำใจ ผู้นำชุมชน นำทุนภายในชุมชน (กาบหมาก)  มาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการทำภาชนะสำหรับใส่อาหารจากเปลือกหมาก มีการถ่ายทอดให้กับคนในชุมชน ได้เรียนรู้ เกิดการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างรายได้เพิ่มสู่ครัวเรือนและชุมชนและยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอีกทางหนึ่งด้วย
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share