กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๒/๑๒/๒๕๖๒

นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม


วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

 นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามร่วมกิจกรรมฯ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share