กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๒/๑๒/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมบ้านนายม หมู่ที่ ๔ ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี และจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ช่วยกันซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ภายในหมู่บ้าน


30 พฤศจิกายน 2562

ชุมชนคุณธรรมบ้านนายม หมู่ที่ 4 ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี นำโดย นายบุญหลัน  บัวหาร ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ช่วยกันซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ภายในหมู่บ้าน  มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน  20 คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share