กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๑/๑๑/๒๕๖๒

นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดฯ พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาท่อระบายน้ำ ร่องน้ำ เพื่อป้องกันภัยพิบัติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาท่อระบายน้ำ ร่องน้ำ เพื่อป้องกันภัยพิบัติ โดยมีปลัดเทศบาลเมืองฯ รก.นายกเทศมนตรีฯ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดฯ พร้อมบุคลากรในสังกัด , หัวหน้าส่วนราชการ , ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share