กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๑/๑๒/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมวัดชากหมาก (บ้านหนองตะเคียน) อ.บ้านฉาง จ.ระยอง จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองตะเคียน


วันที่ 10 ธันวาคม 2562

ชุมชนคุณธรรมวัดชากหมาก (บ้านหนองตะเคียน) อ.บ้านฉาง จ.ระยอง จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองตะเคียน เพื่อรายงานสถานะการเงินของกองทุนประจำปี และชี้แจงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการออม และข่าวสารของทางราชการต่างๆ โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านฉาง

ณ  ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองตะเคียนข้อมูลและภาพโดย นางจารุณี สุขโภคี

รายงานโดย สนง.วัฒนธรรมจังหวัดระยอง
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share