กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๑/๑๒/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมฯบ้านเขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ร่วมกันจัดงานปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมประจำปี ๒๕๖๒


   วันที่ 6-15 ธันวาคม 62

ชุมชนคุณธรรมฯบ้านเขาสามสิบ  อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว  ร่วมกันจัดงานปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมประจำปี 2562 ณ วัดเขาสามสิบ   มีพระภิกษุ / ประชาชน/เยาวชน เข้าร่วม 200 รูป/คน 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share