กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๑/๑๒/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมวัดประสิทธิ์ไชยยาราม ตำบลหนองสอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์วีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ชุมชนคุณธรรมต้นแบบที่ขับเคลื่อนด้วยพลัง “บวร”


     ชุมชนคุณธรรมวัดประสิทธิ์ไชยยาราม ตำบลหนองสอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์วีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ชุมชนคุณธรรมต้นแบบที่ขับเคลื่อนด้วยพลัง "บวรเพื่อส่งเสริมเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์

ชุมชนคุณธรรม โปงลางของดี มีดจีหนองสอ อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาฬสินธุ์

อำนวยการผลิตโดย : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กระทรวงวัฒนธรร
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share