กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๓/๑๒/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมฯศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ต้นแบบ) และชุมชนคุณธรรมฯวัดสุวรรณาราม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร


วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร  ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ต้นแบบ) และชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรตัวอย่าง วัดสุวรรณาราม ตำบลสุวรรณคูหา   อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู   จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร  ไหว้พระสมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา  เจริญจิตภาวนา  ปฏิบัติธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑ โดยมีพระมหาอภิชาติ อภินันโท ผอ.ศพอ.,เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม และรองเจ้าคณะอำเภอสุวรรณคูหา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญและปฏิบัติธรรม ประมาณ ๒๓๐ รูป/ คน

รายงานโดย : กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share