กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๓/๑๒/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม ณ ลานวัฒนธรรม ในงานทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ประจำปี ๒๕๖๒


๑๒ ธ.ค. ๖๒   เวลา ๑๖.๐๐- ๒๓.๓๐ น.

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี นำโดย นางรวงทอง พลธิราช นวธ.ชก.พิเศษ รก.แทน วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี  จัดกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม ณ ลานวัฒนธรรม ในงานทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ประจำปี ๒๕๖๒ ประกอบด้วย

- การสาธิต จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม , นิทรรศการวิถีชีวิตพื้นบ้าน จุดถ่ายภาพ

-ชการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากโรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์ ชุมชนคุณธรรมบ้านดงยางพรพิบูลย์ ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

- การแสดงหมอลำกลอนย้อนยุค 2 คู่ จากสมาคมหมอลำจังหวัดอุดรธานี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share