กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๖/๑๒/๒๕๖๒

นางสุวิมล เกตุศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการวิจัยการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับเมือง ด้วยการพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชนตลาดใต้จังหวัดพิษณุโลก


วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.

       นางสุวิมล เกตุศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการวิจัยการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับเมือง ด้วยการพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชนตลาดใต้จังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิม 

      เพื่อเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจของตลาดใต้และพัฒนาความสะดวกทางการท่องเที่ยว
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share