กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๗/๑๒/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมฯ มัสยิดญามีอาตุลอิสลาม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับคณะศึกษาเทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา


วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ชุมชนมัสยิดญามีอาตุลอิสลาม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับคณะศึกษาเทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน ๑๐๐ คน ในการมาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนคุณธรรมฯ พลังบวร ในพื้นที่
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share