กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๘/๑๒/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก บรรยาย ให้ความรู้เรื่องความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการสร้างความเข้มแข็งของพลัง "บวร"


วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

 นางสาวรัตนา ตองใจ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดตาก  มอบหมายให้ นางสาวรัตนา  เจียมศิริ  น.ส.ชาลิณี เหี้ยมจะบก และน.ส.ปรัชญ์ลินดา จินตจิรัฏฐ์ นักวิชาการวัฒนธรรม เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้เรื่องความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการสร้างความเข้มแข็งของพลัง "บวร" ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับนักศึกษา กศน. ณ ชุมชนคุณธรรมฯต้นแบบวัดอัมพวัน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีพระมหาสมบัติ ภัทรฺปญฺโญ  เจ้าอาวาส วัดอัมพวันเป็นวิทยากรหลัก ซึ่งจัดขึ้นโดย กศน.อำเภอบ้านตาก
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share