กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๘/๑๒/๒๕๖๒

วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายบุคลากร ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน


วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายบุคลากร ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนี้

๑.ประสานชี้แจงและสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ชุมชนวัดสบป่อง ตำบลสบป่อง และชุมชนถ้ำลอด ตำบลถ้ำลอด

๒.ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ในโครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี ๒๕๖๒

๓. ประชาสัมพันธ์ภารกิจกลุ่มงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share