กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๘/๑๒/๒๕๖๒

นางสาวรินทร์ปภัส เหิกขุนทด นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ เป็นประธานการประชุมวางแผนการขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งของพลัง บวร


วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562  เวลา 14.00 น.

นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวรินทร์ปภัส เหิกขุนทด นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ เป็นประธานการประชุมวางแผนการขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งของพลัง บวร ตามโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จังหวัดชลบุรี และมอบหมายภารกิจให้นักวิชาการวัฒนธรรมผู้ประสานงานอำเภอไปดำเนินการขับเคลื่อนโครงการชุมชนคุณธรรมในพื้นที่อำเภอ ตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม  ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ  ศาลากลางจังหวัดชลบุรี     

รายงานโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share