กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๓/o๒/๒๕๖๓

ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรบ้านรามัน จัีดพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา


วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาโดยนางสาวลิปิการ์ กำลังชัย วัฒนธรรมจังหวัดยะลา โดยมอบหมายให้นายเสรี วาจาเพชร นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ร่วมกับชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรบ้านรามัน จัีดพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ปลัดอำเภอ ตำรวจ ทหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กลุ่ม/เครือข่ายและพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชาจำนวน ๑๐๐ คน ณ วัดสุนทรประชาราม ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ประธานโดยนายจรัญ จันทรปาน นายอำเภอรามัน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share