กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๓/o๒/๒๕๖๓

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา โดยนางสาวลิปิการ์ กำลังชัย วัฒนธรรมจังหวัดยะลา ร่วมกับวัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา โดยนางสาวลิปิการ์ กำลังชัย วัฒนธรรมจังหวัดยะลา ร่วมกับวัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 เพื่อทะนุบำรุงพระศาสนา และถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องใน
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเทศกาลวันมาฆบูชา รายละเอียดกิจกรรมดังนี้
- เวลา 07.00 น. กิจกรรมทำบุญตักบาตร มีนักเรียนนักศึกษาและพุทธศาสนิกชนจากภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาครัฐ เครือข่ายทางศาสนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 250 คน โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รอง ผวจ.ยะลา เป็นประธานในพิธี
- เวลา 13.30 น. กิจกรรมแห่ผ้าขึ้นห่มพระมหาธาตุเจดีย์ มีนักเรียน นักศึกษาแและพุทธศาสนิกชน จากทุกภาคส่วนเข้าร่วม กิจกรรม จำนวน 500 คน โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผวจ.ยะลาเป็นประธานในพิธี
- เวลา 15.00 น. กิจกรรมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ ฯ มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน โดยมีนางมันทนา พิชัยฤกษ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี
-เวลา 17.00 น. พิธีเวียนเทียน มีพุทธศาสนิกชนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เครือข่ายทางพระพุทธศาสนา พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผวจ.ยะลา เป็นประธานในพิธี พระครูพุทธวรภิรักษ์ (รักษาการเจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และแสดงพระธรรมเทศนา
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share