กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๓/o๒/๒๕๖๓

บชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรบ้านนอก,ชุมชนคุณธรรมต้นแบบบ้านนอก จัดพิธีสวดมนต์ทำวัตรเช้า ฟังพระธรรมเทศนา ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ และกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูช


วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาโดยนางสาวลิปิการ์ กำลังชัย วัฒนธรรมจังหวัดยะลา โดยมอบหมายให้นางสาวกนกวรรณ พรหมทัศน์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ร่วมกับชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรบ้านนอก,ชุมชนคุณธรรมต้นแบบบ้านนอก จัดพิธีสวดมนต์ทำวัตรเช้า ฟังพระธรรมเทศนา ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ และกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชาจำนวน ๑๐๘ คน ณ วัดวงกตบรรพต หมู่ที่ ๒ ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share