กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๓/o๒/๒๕๖๓

บอำเภอคุณธรรม ชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรชุมชนวีระพันธ์ จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ๒๕๖๓


วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด โดยนางสาวลิปิการ์ กำลังชัย วัฒนธรรมจังหวัด มอบหมายให้ นายวนัส ทองนุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย ร่วมกับอำเภอคุณธรรม ชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรชุมชนวีระพันธ์ โดยมีกิจกรรมดังนี้
๑. เวลา ๐๖.๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ ๒.เวลา ๐๗.๓๐ น. พิธีอัญเชิญแห่ผ้าขึ้นห่มพระมหาธาตุเจดีย์​ พระพุทธธรรมประกาศ วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง
โดยมีนายสาโรช กาญจนพงศ์ ปลัดจังหวัดยะลา ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยพ.จ.ท.อนันต์ บุญสําราญ นายอำเภอเบตง​​ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน และนักเรียน จำนวนผู้เข้ารร่วมประมาณ ๑,๐๐๐ คน ณ วัดพุทธาธิวาสพระอารามหลวง ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share