กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๓/o๒/๒๕๖๓

บชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรบ้านรามัน จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า สวดมนต์ทำวัตรเช้า ฟังพระธรรมเทศนา ถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวันมาฆบูชา


วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาโดยนางสาวลิปิการ์ กำลังชัย วัฒนธรรมจังหวัดยะลา โดยมอบหมายให้นายเสรี วาจาเพชร นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ร่วมกับชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรบ้านรามัน จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า สวดมนต์ทำวัตรเช้า ฟังพระธรรมเทศนา ถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ปลัดอำเภอ ตำรวจ ทหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กลุ่ม/เครือข่ายและพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชาจำนวน ๑๐๐ คน ณ วัดสุนทรประชาราม ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ประธานโดยนายจรัญ จันทรปาน นายอำเภอรามัน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share