กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๒/o๓/๒๕๖๓

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" แก่ผู้นำชุมชนคุณธรรมวัดสุวรรณาราม อ.กันทรารมย์ และวัดจำปา อ.กันทรารมย์


วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน แก่ผู้นำชุมชนคุณธรรมวัดสุวรรณาราม อ.กันทรารมย์ และวัดจำปา อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share