กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๒/o๓/๒๕๖๓

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" แก่ผู้แทนนายอำเภอเมืองจันทร์ และชุมชนคุณธรรมในพื้นที่ อ.เมืองจันทร์


วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้แทนนายอำเภอเมืองจันทร์ และชุมชนคุณธรรมในพื้นที่ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share