กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๒/o๓/๒๕๖๓

ชุมชนคุณธรรมวัดไพรบึง ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ และชุมชนบ้านไพรบึง จัดงานนมัสการไหว้พระธาตุพุทธเจดีย์ใหญ่ไพรบึง


วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชุมชนคุณธรรมวัดไพรบึง ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ และชุมชนบ้านไพรบึง จัดงานนมัสการไหว้พระธาตุพุทธเจดีย์ใหญ่ไพรบึง โดยจัดให้มีกิจกรรมเวียนเทียนรอบพระธาตุ กิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจาก นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๕๐๐ รูป/คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share