กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒o/o๒/๒๕๖๓

การประชุมการจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการภาค (ภาคใต้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔


วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
  นายประสพ เรียงเงิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เข้าพบนายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในการเดินทางมาเป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการภาค (ภาคใต้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีวัฒนธรรมจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๕ ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง สงขลา) และ เขตตรวจราชการที่ ๖ ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง ตรัง สตูล) เข้าร่วม ในการนี้ นายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมประชุมและรับการตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบที่ ๑ ณ ห้องประชุมนางยวน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
 จากนั้นนายประสพ เรียงเงิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าตรวจเยี่ยมงานประสานขอพระราชทานเพลิง ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ชั่วคราว) โรงเรียนศรีมิลินท์อนุสรณ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และตรวจเยี่ยมกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ที่ ๑๓ สุราษฎร์ธานี ณ วัดกลางใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share