กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๑/o๑/๒๕๖๓

ประมวลภาพกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓


วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. 
   นายก่อเกียรติ อินทรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่เด็กที่มีผลงานตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก วัฒนธรรมวินิต (ผู้นำทางวัฒนธรรม) ระดับจังหวัด จำนวน ๓๒ ราย เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนผู้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม มีความประพฤติดีตลอดจนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคคลอื่นๆได้ อีกทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการมีคุณธรรม จริยธรรม
 
   ในการนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมเวทีวัฒนธรรม โดยมีการแสดงจากโรงเรียนรำไทยรวมถึงเปิดโอกาสให้เด็กที่สนใจร่วมแสดงความสามารถพิเศษในการเต้นประกอบเพลง การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งชิงของรางวัล กิจกรรมการสาธิตมารยาทไทย กิจกรรมการเล่นของเด็กไทย และการตอบปัญหา เพื่อบูรณาการความบันเทิงร่วมกับความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งภาคีเครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ณ สวนสาธารณะเกาะลำพู อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share