กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓๑/๑๒/๒๕๖๒

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ.๒๕๖๓


วันอังคารที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๒.๐๐ น.
    นายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ.๒๕๖๓ โดยนายเจริญศักดิ์ วงศ์สุวรรณ นายอำเภอไชยา ได้อัญเชิญไฟพระฤกษ์ประทานของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก แก่นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานฝ่ายฆราวาสเพื่อต่อไฟพระฤกษ์ประทานของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ถวายประธานฝ่ายสงฆ์สำหรับจุดเทียนมงคล โดยมีพระสงฆ์และผู้ร่วมพิธี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเจริญสติ สมาธิ ปัญญา เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ และร่วมกันน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share