กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๖/๑๒/๒๕๖๒

พิธีมอบไฟพระฤกษ์ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
     นายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
 
    ในการนี้ นายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของพิธีมอบไฟพระฤกษ์ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อใช้ในพิธีการสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ประจำปี ๒๕๖๓
 
   โอกาสนี้ เพื่อนำความเป็นสิริมงคลมายังพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกอบพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และขออาราธนานิมนต์ท่านพระครูปริยัติคุณาวุธ รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี จุดไฟพระฤกษ์ประทาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ประกอบพิธีมอบไฟพระฤกษ์ให้กับหน่วยงานและอำเภอเพื่อใช้ในพิธีฯต่อไป
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share