กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๗/๑o/๒๕๖๒

ประมวลภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง


วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๙ น.
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามมินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายจรุงศักดิ์ สุรัฐชนานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ แด่ พระธรรมวิมลโมลี เจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง ในการนี้ นายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี ศูนย์อำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน เขต ๑๔ สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมปฏิบัติพิธี ณ พระอุโบสถวัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share