กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๖/o๓/๒๕๖๓

การลงพื้นที่เพื่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในชุมชนคุณธรรมฯ


วันพุธที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓
นายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสุดาพร วิโรจน์ และนางเริงจิรา ศยามล นักวิชาการวัฒนธรรมผู้ประสานงานกลุ่มอำเภอ ลงพื้นที่อำเภอพุนพิน เพื่อประสานงานผู้เกี่ยวข้องในชุมชนคุณธรรมฯ ต่าง ๆ ดังนี้
 
๑. เตรียมความพร้อมตามโครงการสืบสาน รักษาต่อ ยอดศาสตร์พระราชาสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน "บวร On Tour" ของชุมชนคุณธรรมวัดทุ่งเซียด พร้อมทั้งได้จัดเก็บข้อมูลตะกร้าเชือกมัดฟาง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT)ของชุมชนคุณธรรมวัดทุ่งเซียด ตำบลท่าโรงช้าง
 
๒. ประสานผู้นำศาสนาวัดต่าง ๆ จำนวน ๓ วัด เพื่อเชิญชวนเข้าร่วมการขับเคลื่อนเป็นชุมชนคุณธรรม เพิ่มเติม ได้แก่
- วัดบางใหญ่ ตำบลลีเล็ด
- วัดบางงอน ตำบลบางงอน
- วัดประชาวงศาราม ตำบลกรูด
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share