กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๒/o๒/๒๕๖๓

ลงพื้นที่ประชุมสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" ณ ศูนย์การท่องเที่ยวบ้านเจริญสุข


ลงพื้นที่ประชุมสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" ณ ศูนย์การท่องเที่ยวบ้านเจริญสุข 

วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ประชุมสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักป รัชญาของเศรษฐกิจพเพียงในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  ณ ศูนย์การท่องเที่ยวบ้านเจริญสุข  ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีชุมชนคุณธรรมในพื้นที่เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๕ ชุมชน โดยมีนายโชคไชย สว่างรัตน์ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปก ครอง เข้าร่วมพบปะผู้แทนชุมชน

รายงานโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share