กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๕/o๒/๒๕๖๓

ลงพื้นที่ประชุมสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" ณ วัดโคกเหล็ก ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช


วันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ลงพื้นที่ประชุมสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักป รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่อำเภอห้วยราช ณ วัดโคกเหล็ก ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีชุมชนคุณธรรมในพื้นที ่เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๘ ชุมชน 

รายงานโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ติดตาม Facebook สำนักงานได้ที่
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share