กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๔/o๔/๒๕๖๓

นางสาวณัณธิญาจ์ มังคละคีรี วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นางศศิรัชต์ ชูมา ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมฯ วัดธงไทยยาราม ม.๑ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ประชาสัมพันธ์และประสานขอความร่วมมือเผยแพร่แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีฯ


(จำนวนคนอ่าน ๓๘๒ คน)
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share