กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๔/o๔/๒๕๖๓

นางสาวณัณธิญาจ์ มังคละคีรี วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ งามพาณิชยกิจ เผยแพร่ปะชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ณ ชุมชนคุณธรรมฯ พื้นที่ตำบลดงกลาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

แชร์


Facebook share Twitter share LINE share