กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๔/o๔/๒๕๖๓

นางสาวณัณธิญาจ์ มังคละคีรี วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นางสาวชมพูนุช นาคไพรัช เผยแพร่ปะชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอวังทรายพูน จ.พิจิตร


(จำนวนคนอ่าน ๓๗o คน)
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share