กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๔/o๔/๒๕๖๓

นางสาวณัณธิญาจ์ มังคละคีรี วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นางสาวขวัญชนก ชินวงษ์ เผยแพร่ปะชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ณ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม โดยมีเครือข่ายชุมชนคุณธรรมฯ ในพื้นที่อำเภอสามง่ามเข้าร่วม

แชร์


Facebook share Twitter share LINE share