กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๔/o๔/๒๕๖๓

ชุมชนคุณธรรมฯ วัดเขาทราย นำโดยพระครูพิริยสาธุกิจ รองเจ้าอาวาสวัดเขาทราย ประธานชุมชนคุณธรรมฯ จัดตั้งศูนย์ชวยเหลือผู้ได้รับผลการทบจากการแพร่ระบาดฯ (COVID-๑๙)


(จำนวนคนอ่าน ๓๕๘ คน)
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share