กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๑/o๔/๒๕๖๓

วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านหนองคำ ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ เพื่อมอบหน้ากากอนามัยและสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙)


วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางสาวนภาพร เมฆาผ่องอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ และนายอุทิศ พันธ์ขาว กำนันตำบลน้ำคำ ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมฯ มอบหน้ากากอนามัยและสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) จำนวน ๔ ราย ณ ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร บ้านหนองคำ ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share