กระทรวงวัฒนธรรม

นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี


นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม

ตำแหน่งปัจจุบัน
- หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
- กรรมการโดยตำแหน่ง ใน 
  คณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันเข้ารับตำแหน่ง
๑๘ มกราคม ๒๕๖๓
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
- ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ประวัติการทำงาน
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม (๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ - ปัจจุบัน)
- ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓)
- ผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผล (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑)
- วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา (๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
- วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม (๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
- วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร (๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ - ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗)
- วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ (๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)
- วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)
- วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร (๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๓)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
- มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม) ปี ๒๕๖๓
- ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ปี ๒๕๕๘
ประวัติการอบรมหลักสูตรต่างๆ
- นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๕๙
ช่องทางการติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๙๐
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share