กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๙/o๔/๒๕๖๓

สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร และมอบสิ่งของให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา ๒o๑๙ (COVID-๑๙)


สวจ.นครนายก
เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ ดร.อนันต์ นาวิไล วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง และ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร และมอบสิ่งของให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 (COVID-19) ตามโครงการเดินตามรอยพระราชา ส่งต่อกำลังใจ ร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทยมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล ดังนี้ - ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านทุ่งกระโปรง ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จำนวน 2 ราย - ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านวังไทร-มาบช้าง ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จำนวน 3 ราย
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share