กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๖/o๕/๒๕๖๓

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร มอบสิ่งของให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙


วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กำนันตำบลไพรพัฒนา ผู้นำชุมชนคุณธรรม และอสม. ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร มอบสิ่งของให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามโครงการเดินตามรอยพระราชา ส่งต่อกำลังใจ ร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทยมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้
 
- ชุมชนคุณธรรมฯในพื้นที่อำเภอภูสิงห์ จำนวน ๑๐ ราย
 
- ชุมชนคุณธรรมฯในพื้นที่อำเภอปรางค์กู่ จำนวน ๑๕ ราย
 
ในการนี้ ได้รับความเมตตาจากพระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์(ธ) เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ได้จัดเครื่องอุปโภคบริโภคตลอดทั้งข้าวกล่องมอบให้กับประชาชน จำนวน ๑๐๐ ราย ในครั้งนี้อีกด้วย
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share