กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๗/o๕/๒๕๖๓

สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร และมอบสิ่งของให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (COVID-๑๙)


สวจ.นครนายก
วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดร.อนันต์ นาวิไล วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง และ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร และมอบสิ่งของให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามโครงการเดินตามรอยพระราชา ส่งต่อกำลังใจ ร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทยมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล ดังนี้
- ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านบุหย่อง ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก จำนวน ๔ ราย
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share