กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๘/o๕/๒๕๖๓

สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบ้านนา ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร และมอบสิ่งของให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา ๒o๑๙ (COVID-๑๙)


สวจ.นครนายก
วันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดร.อนันต์ นาวิไล วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง และ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบ้านนา ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร และมอบสิ่งของให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 (COVID-19) ตามโครงการเดินตามรอยพระราชา ส่งต่อกำลังใจ ร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทยมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล ดังนี้
- ชุมชนคุณธรรมฯ วัดช้าง ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จำนวน ๒ ราย
- ชุมชนคุณธรรมฯ วัดทองย้อย ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จำนวน ๓ ราย
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share