กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๕/o๕/๒๕๖๓

จิตอาสาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ป้องกัน สถานการณ์ โควิด ๒๐๑๙


วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายโกมาต แป้นเกิด วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ ๑.นายชัยธวัช บุบผารัตน์ ๒.นายธีรภัทร หวานคง ๓.นายเกียรติศักดิ์ วิลัยแก้ว
๔.นายชาญณรงค์ สุภาษร 
จิตอาสาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ป้องกัน สถานการณ์ โควิด ๒๐๑๙
๑. มูลนิธิภูเก็ตตันดายูดาปานี(วัดอินเดีย)
๒. มัสยิสนูรุดดีนียะฮ์ (บางคนทีบน)
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share