กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๕/o๕/๒๕๖๓

จิตอาสาร่วมทำข้าวกล่องกับชุมชนวัดลัฏฐิวนาราม เพื่อแจกจ่ายให้กับ ผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ ไวรัส โควิด (๒๐๑๙)


(จำนวนคนอ่าน ๒๗o คน)

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี จิตอาสาร่วมทำข้าวกล่องกับชุมชนวัดลัฏฐิวนาราม เพื่อแจกจ่ายให้กับ ผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ ไวรัส โควิด (๒๐๑๙) จำนวน ๑,๒๐๐ กล่อง
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share