กระทรวงวัฒนธรรม

ตู้ปันสุข ชุมชนคุณธรรมวัดมงคลวราราม


(จำนวนคนอ่าน ๒๖๘ คน)

วันที่ 19 พ.ค.63 นายโกมาต แป้นเกิด วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการตามโครงการเดินตามรอยพระราชา ส่งต่อกำลังใจ ร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทย มีน้ำใจ ช่วยเหลือเกื้อกูล โดยนำเครื่องอุปโภค บริโภค ไปร่วมจัดวาง ณ ตู้ปันสุขชุมชนคุณธรรมวัดมงคลวราราม ต.สาคู อ.ถลางและตู้ปั่นสุขของตำรวจทางหลวงเมืองใหม่ ในพื้นที่ชุมชนคุณธรรมวัดเมืองใหม่ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา (covid-19)
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share