กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๙/o๕/๒๕๖๓

โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา


วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา นายโกมาต แป้นเกิด วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกับพระครูสัทธาวราภิยุต ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนคุณวัดมงคลวรารามในการนำอัตลักษณ์ของชุมชนคุณธรรม วิถีชีวิต ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น จัดทำเป็นองค์ความรู้ เส้นทางการท่องเที่ยว การเป็นเจ้าบ้านที่ดี การประชาสัมพันธ์และจัดทำสื่อเพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชน ตามโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร OnTour) ของชุมชนคุณธรรมฯ ณ ชุมชนคุณธรรมวัดมงคลวราราม (วัดในยาง) ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share