กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๑/o๕/๒๕๖๓

ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านแปะ ตำบลบ้านแปะ โดย พระครูสุจิตปัญญารัตน์ ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดบ้านแปะ ได้มอบเครื่องวัดอุณหภูมิในร่างกายและเจลล้างมือให้กับ อสม.


จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านแปะ ตำบลบ้านแปะ โดย พระครูสุจิตปัญญารัตน์ ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดบ้านแปะ ได้มอบเครื่องวัดอุณหภูมิในร่างกายและเจลล้างมือให้กับ อสม. และมอบข้าวสาร ไข่ น้ำมันพืช แก่ผู้สูงอายุ (๗๐-๗๙ ปี) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ชุดที่ ๒ จำนวน ๕๗ คน ณ วัดบ้านแปะ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share